Quina documentació necessites per vendre el teu habitatge?

Medilloguem

26 gen. 2024

Posar a la venda un habitatge de la teva propietat és una de les millors maneres de treure profit econòmic de la teva inversió. A més, suposa una oportunitat única per oferir un producte molt preuat en un mercat, l’immobiliari, que segons diverses perspectives resulta especialment atractiu en aquests moments. 

Entre els diversos avantatges que ofereix el fet de confiar en un agent immobiliari per a la compravenda d’un habitatge, i amb l’objectiu dur a terme el procés de venda del teu immoble amb totes les garanties, un agent immobiliari pot oferir-te ajuda i assessorament amb els tràmits i papers que has d’aportar-hi obligatòriament. Quina documentació és, doncs, necessària per vendre un immoble de la teva propietat? 

 

1. DNI original del venedor

És un tràmit tan lògic que sembla menor, però és imprescindible que el propietari de l’habitatge acrediti la seva identitat i presenti el seu DNI original (i no cap fotocòpia) en el moment de la formalització de la compravenda. Si es presenta el passaport, caldrà presentar també el NIF (Número d’Identificació Fiscal). 

 

2. Còpia de l’escriptura de la compra

És obligatori aportar “l’objecte” de la venda, és a dir, les escriptures que vas signar al moment de comprar l’habitatge que estàs venent, per tal de fer-ne unes escriptures noves que representin la propietat d’aquest immoble. 

 

3. Nota simple

La nota simple és un document que expedeix el Registre de la Propietat i que especifica qui és el propietari de la casa, quina és la seva superfície i distribució, si l’immoble està lliure de càrregues i quines són les propietats confrontants, entre altres aspectes. 

 

4. Certificat de deute zero de la hipoteca

Un immoble sempre s’ha de transmetre lliure de càrregues. Per tant, en el cas que tinguis una hipoteca pendent, a la nota simple encara hi apareixerà com una càrrega; també en el cas que hagis amortitzat la teva hipoteca però no l’hagis cancel·lat al Registre de la Propietat. Per poder vendre la teva propietat necessitaràs, doncs, cancel·lar la hipoteca i demanar un certificat de deute zero a l’entitat bancària on la vas demanar.  

 

5. Cèdula d’habitabilitat

Aquest tràmit no és obligatori a tot l’Estat, però sí a Catalunya. Es tracta del document que acredita que un habitatge compleix els requisits d’habitabilitat i solidesa mínims i les condicions tècniques i higiènic-sanitàries que el fan apte per ser destinat a residència humana. S’aconsegueix a les oficines d’habitatge dels municipis. 

 

6. Certificat d’eficiència energètica

El certificat d’eficiència energètica és un document que dóna informació sobre la despesa energètica anual aproximada de l’edifici on s’ubica l’immoble i incorpora recomanacions i millores per obtenir un comportament energètic més eficient, augmentar el confort de l’habitatge i reduir la despesa energètica. A Catalunya, l’organisme encarregat de gestionar el certificat d’eficiència energètica d’edificis és l’Institut Català d’Energia, qui n’autoritza un llistat de tècnics que el tramiten. 

 

7. Certificat d’ITE 

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) és un document que determina l’estat de l’edifici observant, per exemple, elements de l’estructura de l’immoble, l’estat de façanes i mitgeres i altres aspectes relacionats amb la seguretat o la salubritat de l’edifici, i dóna orientacions sobre les actuacions que s’han de realitzar per assolir un estat òptim de conservació i manteniment. Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a la ITE abans de fer els 45 anys d’antiguitat.

 

8. Rebut de pagament de l’IBI

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és una de les despeses, en aquest cas un impost municipal, que paguen els propietaris d’un habitatge només pel fet de ser-ho. L’IBI es calcula a partir del valor cadastral i és de pagament anual obligatori. A l’hora de vendre un immoble, el propietari ha d’acreditar que ha abonat el darrer rebut de l’IBI. 

 

9. Certificat d’estar al corrent de pagament a la comunitat

El propietari ha de resoldre qualsevol deute amb la comunitat de veïns abans de formalitzar la venda de l’immoble. Amb aquest motiu, el president o gestor de la comunitat de veïns expedeix, de manera gratuïta, un document on es certifica que el propietari està al corrent del pagament de les despeses ordinàries i habituals de l’edifici, així com de possibles derrames que hi puguin haver i de les quals el nou propietari no s’ha de fer responsable.

 

10. Rebuts pagats dels subministres

En el mateix sentit que el punt anterior, el propietari d’un habitatge ha d’acreditar, mitjançant la presentació dels darrers rebuts pagats, que no té cap deute amb les companyies de subministres (aigua, llum i gas, així com internet i telefonia, si és el cas) abans de vendre l’immoble i fer el canvi el nom. 

 

A Medilloguem t’assessorem en totes les gestions relacionades en la venda del teu habitatge. En el cas que vulguis comprar o llogar t’orientem i t’acompanyem en la cerca i gestió del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris en la compravenda i lloguer d’una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d’estar assessorat durant tot el procés.

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.