Quines despeses fixes he d'afrontar com a propietari?

Medilloguem

18 des. 2023

Tenir una casa o un pis en propietat suposa per al seu posseïdor la possibilitat de gaudir d’un immoble que no només facilita la necessitat bàsica de l’allotjament per a ell o per als que hi visquin, sinó que també funciona com a una inversió econòmica que proporciona estabilitat,  seguretat i sentit de la pertinença, entre molts altres beneficis. Aquesta inversió, que és probablement la compra més important de la vida de qualsevol ciutadà, porta associats, però, uns costos determinats, que són inevitables i que cal assumir. Quines són les despeses fixes que suposa la propietat d’un habitatge? 

1. Hipoteca

La gran despesa fixa que ha de tenir en compte el propietari d’un immoble és el valor de la seva compra. En aquest sentit, tot i que la possibilitat d’adquirir un habitatge al comptat no és inhabitual, el més usual a l’hora de comprar una propietat immobiliària és fer-ho a través d’un préstec hipotecari. Formalitzar una hipoteca consisteix en acordar que una entitat financera lliuri una determinada quantitat de diners a canvi del compromís de tornar aquesta quantitat, més els interessos corresponents, mitjançant el pagament de quotes mensuals. La garantia de pagament és, en aquest cas, el propi immoble que s'adquireix. Com a norma general, es considera que el cost de la quota mensual d’una hipoteca no hauria de suposar més del 30 % dels ingressos mensuals del propietari.  

2. IBI

L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) és una taxa anual obligatòria que paguen els propietaris de tots els immobles (no només els habitatges, sinó també els garatges, locals, etc.) només pel fet de ser propietaris. L’IBI és una despesa fixa fonamental per al propietari d’un pis, ja que el recapten els ajuntaments i cada municipi fixa la quantia de l'impost a pagar pels immobles ubicats al seu terme. Per calcular l’IBI, es parteix del valor cadastral de l'immoble i sobre aquest valor l'ajuntament estableix un tipus a aplicar per a cada propietat, que oscil·la entre el 0,4 % i l’1,3% d’aquest valor cadastral. Pots tenir més informació sobre el valor cadastral d’un immoble en el següent article.   

3. Taxa d’escombraries

La taxa de recollida de residus, també anomenada taxa d’escombraries, és un impost municipal que recapten els ajuntaments, juntament amb l’IBI. Aquesta quota serveix perquè els municipis cobrin als propietaris dels habitatges el cost dels serveis que comporta la recollida dels residus que s’hi generen. Gairebé totes les ciutats disposen d’aquesta taxa que suposa una altra despesa fixa com a propietari, però l’import depèn de cada ajuntament. 

4. Comunitat

Amb la lògica excepció de les finques unifamiliars o independents, si l’immoble pertany a una comunitat de veïns, el propietari ha de pagar obligatòriament les despeses de la comunitat per l’ús dels espais comuns. Els costos poden variar ostensiblement si parlem d’un bloc petit sense grans necessitats o si, per exemple, es tracta d’una comunitat amb serveis com ascensor, jardí, piscina i porter. El més habitual és que els propietaris afrontin la part proporcional de les despeses de la comunitat segons la superfície de l’immoble que posseeixen. A més de les despeses fixes habituals de la comunitat, s’hi poden afegir també les derrames, sobre les quals te’n parlem en aquest article

5. Subministres

Cal que el propietari d’un pis tingui en compte com a despesa fixa el fet de donar d’alta i pagar puntualment els subministres de serveis bàsics com l’electricitat, l’aigua o el gas, que permeten l’adequada habitabilitat de l’immoble. Altres productes i serveis com l’accés a internet i la telefonia no són obligatoris, però s’han d’afegir al llistat de despeses mensuals fixes de tot habitatge, perquè han esdevingut gairebé imprescindibles. La majoria d’aquests subministres estan subjectes a diferents tarifes comercials que poden fer variar el seu preu i, per tant, és convenient comparar-les a l’hora de fer-ne la contractació. 

6. Assegurances

Amb la signatura d’una hipoteca, la contractació d’una assegurança de la llar sol ser obligatòria però, si no és el cas, és de tota manera una gestió altament recomanable i una despesa fixa com a propietari que paga molt la pena tenir. Protegir tant el contingut com el continent del teu habitatge amb una pòlissa d’assegurances t’aportarà tranquil·litat i descans davant de qualsevol eventualitat o imprevist i suposarà un gran avantatge davant de les repercussions econòmiques que es poden derivar quan es produeixi un sinistre a l’immoble. Llegeix aquí més informació interessant sobre les assegurances de la llar.  

 

A Medilloguem t’assessorem en totes les gestions relacionades amb la venda i gestió del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris a la compravenda d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.