Assegurances de la llar per a propietaris i inquilins. Què cal saber?

Medilloguem

24 maig 2022

Tenir una assegurança de la llar en un habitatge de lloguer no només aporta tranquil·litat i descans davant de qualsevol imprevist, sinó que suposa tot un avantatge davant de les repercussions econòmiques que es poden derivar quan es produeix un sinistre a l’immoble. Però és important aclarir conceptes: A qui correspon el pagament de les assegurances de la llar d’un habitatge de lloguer? És obligatori contractar-les? Quines cobertures tenen per resguardar les pertinences tant del llogater com de l’inquilí?  

 

1. Assegurança de la llar del propietari

El propietari d’un habitatge és el responsable d’allò que es coneix com a continent, és a dir, aquells elements constructius que formen part de l’estructura fixa de l’habitatge. En formen part, en conseqüència, les parets, els terres, els sòcols i motllures, el sostre i la teulada (si és una casa unifamiliar), les portes, finestres, les canonades d’aigua, les canalitzacions de gas i el cablejat elèctric. Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat civil a tercers que es pugui derivar d’un sinistre que afecti aquestes estructures. 

L’assegurança de la llar és obligatòria per al propietari en cas que l’habitatge estigui subjecte a hipoteca. En cas que es tracti d’un edifici amb més d’un habitatge, també és obligatori contractar una assegurança per a la comunitat de propietaris, que cobrirà les parts comuns de l’immoble. 

L’assegurança de la llar del propietari cobreix sinistres relatius als materials o l’estructura de la casa, com per exemple problemes per una canonada que rebenta, quan hi ha un incendi o un fenomen meteorològic extrem o també per possibles actes vandàlics del llogater a la propietat.  D’altra banda, tot i que és una opció voluntària, és molt interessant per al propietari contractar també una assegurança d’impagament del lloguer, que cobreix els seus ingressos en l’eventualitat que estiguin un temps sense cobrar.  

 

2. Assegurança de la llar de l’inquilí

El llogater d’un habitatge, al seu torn, és el responsable del contingut, és a dir, tot allò que es troba a l’interior de l’habitatge. Formen part del contingut els mobles, els aparells electrònics i electrodomèstics, els objectes personals i decoratius, la roba i el menjar de la despensa. De la mateixa manera, aquesta assegurança també cobreix la responsabilitat civil que se’n derivi. Cal aclarir que, en cas que l’habitatge es llogui moblat, li correspondria al propietari assegurar aquest contingut davant qualsevol sinistre que hi pugui ocasionar l’inquilí, i si el llogater fa una assegurança de contingut, només afectarà a allò que sigui de la seva propietat. 

L’assegurança de la llar per als inquilins no és obligatòria, però des de Medilloguem creiem que és altament aconsellable i molt convenient per evitar maldecaps en cas que es produeixi un sinistre, indistintament de si l’assegurança del propietari cobreix una part del contingut. Situacions on pot intervenir una assegurança de la llar contractada per l’inquilí, i de les quals no es fa càrrec l’assegurança del propietari, són, per exemple: un robatori a l’habitatge; una inundació causada per una aixeta mal tancada o pel tub de la rentadora o el rentavaixelles mal empalmat; els problemes que puguin ocasionar petites obres de millora a l’habitatge com la col·locació d’un aire condicionat; un canvi de pany si es produeix un furt de les claus, o conceptes associats a la responsabilitat civil familiar, com una joguina que cau de la finestra i fa mal algú o un vidre que es trenca al carrer a causa d’un cop de pilota involuntari. 

 

A Medilloguem t’assessorem en tot allò relatiu a les gestions del teu immoble de lloguer, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Gaudir de les millors solucions asseguradores, amb les cobertures optimitzades i evitant duplicitats i sobrecostos, és fonamental per tenir la seguretat d’estar ben protegit. Medicorasse, corredoria d’assegurances propietat del Grup Med amb més de 25 anys d’experiència, treballa amb una àmplia oferta de productes asseguradors per oferir la millor protecció. Consulteu els avantatges que pot oferir Medicorasse en les assegurances de la llar, tant per a propietaris com per a inquilins.  

 

Legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.