Els quatre incompliments del contracte de lloguer més freqüents entre els inquilins

Medilloguem

14 jul. 2022

Els inquilins d’un habitatge de lloguer poden ser responsables de l’incompliment del contracte. Aquests incompliments responen, entre altres raons, a moments d’incertesa de la seva situació socioeconòmica, a les fluctuacions del mercat immobiliari o bé a situacions de picaresca. Quins són els incompliments del contracte més habituals causats pels inquilins d’un habitatge de lloguer? 

 

1. Impagament de la renda

La morositat, és a dir, quan l’inquilí no paga la renda en la data prevista en el contracte, és la principal preocupació dels propietaris i, alhora, és la principal causa d’incompliment del contracte per part dels llogaters. L’impagament del lloguer es pot deure a inquilins que tenen voluntat de pagar però que no poden assumir les mensualitats per algun problema econòmic, o bé a “morosos professionals” que de manera intencionada no fan efectiu el pagament de la renda. El propietari de l’habitatge ha de reclamar legalment el deute al llogater, i pot acabar presentant una demanda de desnonament. En aquest sentit, una assegurança contra l’impagament del lloguer, tot i no ser obligatòria, és especialment aconsellable per al propietari per tal que pugui pal·liar aquestes situacions. 

 

2. Danys a l’habitatge

Una part dels incompliments dels contractes de lloguer es deuen a que l’inquilí ocasiona danys importants a l’habitatge, bé causant destrosses de consideració o bé no contribuint al seu manteniment. Si es produeix un sinistre, també cal conèixer quines assegurances de la llar cobreixen segons quins danys per poder trobar-hi solució de la manera més ràpida i efectiva. És important no confondre aquesta situació amb el deteriorament causat pel pas del temps o el desgast natural de l’habitatge. En tot cas, si el propietari troba l’immoble en un estat molt pitjor del que tenia quan el va llogar, pot reclamar per incompliment del contracte. 

 

3. Sotsarrendar sense consentiment 

Sotsarrendar una habitació, o bé l’immoble en la seva totalitat, a una o diverses persones majors d’edat per tal que hi resideixin de manera habitual sense el consentiment per escrit del propietari i, per tant, sense la inclusió obligatòria al contracte, suposa un incompliment del contracte de lloguer. Aquest fet pot ocasionar diversos problemes al propietari, ja que els nous inquilins no figuren al contracte de lloguer i, per tant, estan exempts de totes les responsabilitats i obligacions que hi figuren, com el pagament de la renda, la durada del contracte o d’altres.

 

4. Marxar abans de temps

Finalment, un altre motiu d’incompliment del contracte de lloguer és quan el llogater decideix abandonar l’habitatge abans d’acabar el contracte i/o sense avisar. Si al contracte de lloguer figura de manera explícita la penalització econòmica que ha d’afrontar l’inquilí per desistir anticipadament de l’acord, haurà de complir amb ella. Aquesta quantitat serà encara més alta si no comunica la seva marxa amb una antelació de 30 dies. De la mateixa manera, si el llogater se’n va de l’immoble abans dels seus primers sis mesos de contracte, també és un incompliment del contracte de lloguer, i el propietari li pot reclamar la renda dels mesos que falten fins que es compleixin aquest primer mig any. 

 

A Medilloguem t’assessorem en tot allò relatiu a les gestions del teu immoble de lloguer, per tal d’assegurar que tant el propietari com l’inquilí segueixin les normatives vigents i no incorrin en cap incompliment del contracte. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.