Terrasses i elements comuns d'un immoble: quin ús en pots fer?

Medilloguem

20 març 2024

Arrel del canvi en les dinàmiques del mercat immobiliari que s’ha viscut a partir de la pandèmia, els immobles amb terrassa o pati s’han constituït indubtablement com un dels tipus d’habitatge més buscats i valorats, per l’avantatge que suposa poder gaudir d’una superfície afegida on fer-hi vida exterior, tenir més espai i llum i disposar de més opcions d’emmagatzematge.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les terrasses i elements comuns d’un edifici tenen una sèrie de normes i regulacions, ja que es tracta d’elements que habitualment pertanyen a la comunitat. De qui són responsabilitat i quin ús se’n pot fer? 

 

1. Qui pot accedir a les terrasses i altres elements comuns?

Per norma general, es considera que totes les terrasses, patis, balcons i terrats pertanyen a la comunitat de veïns, juntament amb els elements estructurals, les façanes, les escales, la porteria o els recintes destinats a ascensors o comptadors, entre d’altres. Dit això, la diferència essencial consisteix a saber si d’aquestes terrasses o patis se’n pot fer un ús comunitari (tots els propietaris de la comunitat en poder fer ús) o bé un ús privatiu (és un element comú però, degut a la seva disposició, només hi pot accedir un dels propietaris de manera exclusiva). Aquesta diferència està descrita a l’escriptura de l’habitatge, així com a la divisió horitzontal de la comunitat de propietaris. No obstant això, els propietaris han de permetre l'accés al seu espai d’ús privatiu quan sigui necessari per fer treballs de manteniment o reparació de l’edifici. 

 

2. Quin ús es pot fer de les terrasses i altres elements comuns?

El fet que l’ús les terrasses, patis, balcons o altres elements comuns d’un immoble sigui privatiu d’un sol propietari no vol dir que aquest hi pugui fer tot allò que vulgui. La Llei de Propietat Horitzontal estableix que, sense el permís de la junta de propietaris, en aquestes àrees no s’hi poden fer treballs que en modifiquin l’estructura o la configuració, com ara aixecar murs, construir una jardinera adossada a una paret o fer tancaments ancorats al terra o a les parets, entre d’altres. En el cas de la instal·lació de piscines o barbacoes d’obra, a més, caldrà demanar permisos i llicències d’obres per determinar si la infraestructura de l’edifici està preparada. El que sí està permès en aquests espais és tenir plantes, sempre que estiguin en testos que es puguin moure; cadires, taules, para-sols o gandules que no estiguin fixats al terra o parets, o bé elements per cobrir el terra que no requereixin obra ni n’alterin l’aïllament, com rajoles de fusta superposades al terra. Per últim, lògicament, per molt que sigui d’ús privatiu, a una terrassa o pati no es poden dur a terme activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·legals. 

 

3. Responsabilitat en cas de sinistre a una terrassa o altres elements comuns

Davant de qualsevol sinistre que provoqui una possible reclamació per danys a tercers, és important discernir de qui és la responsabilitat dels elements comuns d’un immoble. El propietari que té l’ús privatiu d’aquests espais és el responsable del seu correcte manteniment i ha de netejar-los i mantenir-los en bon estat de conservació. Per tant, si el dany és produït per un ús incorrecte d’aquests elements, la reparació anirà a càrrec del propietari amb ús privatiu, atès que no ha estat diligent en la seva utilització. Ara bé, si dany es deu al deteriorament pel simple pas del temps o a deficiències estructurals de l’edifici no atribuïbles a cap acció concreta del propietari amb ús privatiu del pati, terrassa o balcó, llavors serà la comunitat l'encarregada de la seva reparació. 

 

A Medilloguem t’assessorem en totes les gestions i dubtes relacionats amb la venda o lloguer del teu habitatge. En el cas que vulguis vendre, comprar o llogar, t’orientem i t’acompanyem en la cerca i gestió del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris en la compravenda i lloguer d’una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d’estar assessorat durant tot el procés. 

 

Informació legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.