Beneficis fiscals per a l’inquilí d’un habitatge de lloguer

Medilloguem

25 nov. 2022

Viure de lloguer en comptes de comprar un immoble en propietat presenta múltiples avantatges. Un dels principals és afavorir la mobilitat i flexibilitat en l’habitatge, així com també l’estalvi que suposa no haver de fer una despesa molt gran en un moment determinat i, a més, la reducció en càrregues com les despeses de comunitat o determinats impostos. Però, a més, viure de lloguer també pot ser beneficiós fiscalment. 

Els inquilins poden també beneficar-se de deduccions fiscals pel fet de viure de lloguer, i, a més, algunes comunitats autònomes apliquen la seva pròpia deducció a la declaració de la renda per als arrendataris, sempre que es compleixin determinats requisits d'edat i ingressos. 

 

Els avantatges fiscals que suposa llogar un habitatge com a inquilí són diverses deduccions: 

 

Deduccions estatals per llogar un habitatge sense límit d'edat 

Els contribuents la base imposable màxima dels quals no superi 24.107,20€ podran aplicar-se una deducció del 10,05% de les quantitats satisfetes en concepte de lloguer, tenint en compte un límit màxim que varia en funció de la base imposable, podent ser:

  • Quan la base imposable sigui igual o inferior a 17.707,20 euros anuals: 9.040 euros anuals.
  • Quan la base imposable estigui compresa entre 17.707,20 i 24.107,20 euros anuals: 9.040 euros menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la base imposable i 17.707,20 euros anuals.

 

Deduccions autonòmiques per llogar un habitatge amb límit d'edat 

Cada comunitat autònoma té la seva pròpia deducció i cal no superar una determinada edat ni un volum d'ingressos per poder beneficiar-se'n. A Catalunya, hi ha disponible una deducció autonòmica per a arrendataris pel lloguer d'habitatge habitual del 10 %, amb un límit màxim de 300 euros anuals, seguint alguna de les condicions següents: 

 

  • L'inquilí ha de tenir menys de 32 anys.
  • La suma de les bases imposables general i de l'estalvi del contribuent menys el mínim personal i familiar no ha de superar els 20.000 euros anuals.
  • Haver estat a l'atur durant 183 dies o més durant el 2021.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.
  • Ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més. 
  • El pagament del lloguer ha de suposar més del 10% del salari del contribuent. 
  • Si el contribuent pertany a una família nombrosa, el màxim de la deducció és de 600 euros/any.
  • Malgrat que tingui dret a la deducció més d'un contribuent que visqui en un mateix habitatge, no es pot donar lloc a aplicar una deducció superior a 600 euros per a un mateix immoble. 

 

Com et podem assessorar a Medilloguem?

Medilloguem t’assessorem en tot allò relatiu a les gestions del teu immoble de lloguer, t’oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés. Per obtenir assessorament sobre aspectes fiscals, ja sigui com a propietari o com a llogater, pots dirigir la teva consulta a Mediconsulting, l’assessoria fiscal, societària, laboral i legal del Grup Med. 

 

 

Legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.