Beneficis fiscals per al propietari d’un habitatge de lloguer

Medilloguem

19 oct. 2022

Ser propietari d’un immoble genera una sèrie d’obligacions fiscals, ja que totes les rendes obtingudes pel contracte de lloguer s’han de declarar a Hisenda. Ara bé, la llei permet també deduir una sèrie de despeses que poden beneficiar fiscalment el propietari. Per tal d’incentivar l’habitatge de lloguer en un mercat, l’espanyol, on hi ha escassedat d’oferta, llogar un pis destinat a habitatge està subjecte a una sèrie d'incentius i avantatges fiscals. 

 A continuació presentem un resum de quins són els beneficis fiscals per a propietaris d’un habitatge de lloguer. Recorda que per obtenir assessorament sobre aspectes fiscals sobre el lloguer d’un immoble, ja sigui com a propietari o com a llogater, pots dirigir la teva consulta a Mediconsulting, l’assessoria fiscal, societària, laboral i legal del Grup Med.

Incloure a la declaració de la renda les quantitats de diners que es cobren en concepte de lloguer d’un immoble és obligatori, i no fer-ho suposa un frau sancionable per part de l’Agència Tributària. 

 

Quines son les despeses deduïbles pel lloguer d’un habitatge? 

En primer lloc, els propietaris estan exempts de pagar l'IVA sempre que el lloguer es destini a habitatge i no a un negoci. És a dir, no hauran de repercutir l'IVA a les factures que remetin a l'inquilí. El que sí que han de fer els propietaris és declarar els beneficis que obtenen per l'arrendament de l'immoble. 

Per calcular aquests beneficis només cal restar les despeses deduïbles als ingressos obtinguts, ja que molts dels costos de lloguer per a habitatge habitual es poden després deduir a la declaració de renda, com per exemple:

  • Els interessos produïts per crèdits que s'abonin per comprar l'habitatge.
  • Els impostos i taxes estatals que incideixin sobre els rendiments o l'habitatge: IBI, taxa per neteja, recollida d'escombraries o enllumenat, gual i despeses de comunitat. 
  • Les despeses de formalització de l'arrendament i les de defensa de caràcter jurídic.
  • Les despeses de conservació, manteniment i reparació (que no inclouen les quantitats destinades a l'ampliació o la millora de l'habitatge): pintura i altres arranjaments estètics i reparació o substitució d'elements defectuosos, com ara finestres, calefacció o instal·lació elèctrica.
  • Els contractes d’assegurança (de responsabilitat civil, incendi, robatori, trencament de vidres o altres semblants).
  • Les quantitats destinades a serveis o subministraments (llum, aigua, gas, telèfon), sempre que els pagui el propietari.
  • L'amortització de l'immoble i els béns que contingui (prop del 3 % del valor de construcció pel desgast del mateix). 
  • Les despeses d'administració, cura de jardins, vigilància, porteria i altres serveis relacionats amb la finca.

A més, els propietaris tenen reduccions de l’IRPF, és a dir, se’ls aparta un percentatge dels beneficis, que no computaran a efectes de la declaració de la renda 2021 i que no es tindran en compte per calcular els impostos que els propietaris paguen per llogar-ne el pis. Aquestes reduccions són del 60 %. Cal assenyalar que aquestes reduccions no són aplicables a tots els lloguers: queden exempts els arrendaments d’habitatge de vacances o lloguers de temporada per turisme. 

 

Com et podem ajudar? 

A Medilloguem t’assessorem en tot allò relatiu a les gestions del teu immoble de lloguer, t’oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés. Per obtenir assessorament sobre aspectes fiscals, ja sigui com a propietari o com a llogater, pots dirigir la teva consulta a Mediconsulting, l’assessoria fiscal, societària, laboral i legal del Grup Med. 

 

Legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 10929.