Quant i com es pot apujar el lloguer d’un habitatge?

Medilloguem

18 març 2022

Amb les tendències inflacionistes de l’economia que s’estan registrant els darrers temps, la pujada del preu del lloguer d’un habitatge és un fet cada cop més inevitable. Aquest increment revalora la inversió inicial dels propietaris, mentre que repercuteix directament sobre el poder adquisitiu dels inquilins. Ara bé, la pujada de la renda pactada del lloguer d’un immoble té uns certs límits. Quant i com es pot apujar el preu del lloguer d’un habitatge? 

Com a norma general, sovint l’increment en el preu del lloguer va fixat a l’IPC general (Índex de Preus de Consum), un indicador econòmic que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) publica oficialment cada mes i que té l’objectiu de mesurar l’evolució del nivell de preus dels bens i serveis de consum que adquireixen les llars. Ara bé, aquesta no és una norma única ni obligatòria, i tot depèn de diversos factors. 

 

1. Quan es pot dur a terme la pujada del lloguer?

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) és molt clara al respecte: mentre duri el contracte, el propietari d’un habitatge només pot actualitzar la renda a partir del primer any, i en la data en què es compleixi cada any de la vigència d’aquest contracte. És a dir, la pujada de preu només es pot produir anualment, a no ser que al contracte s’indiqui específicament algun altre termini que s’hagi acordat per ambdues parts. El propietari del pis, d’altra banda, té l’obligació de comunicar per escrit a l’inquilí l’import exacte d’aquest increment amb un mes d’antelació. A més, l’augment no pot ser retroactiu. 

D’altra banda, cal deixar clar que, en els contractes signats després de l’1 d’abril de 2015, al contracte ha de constar expressament que la renda pot incrementar-se; en cas contrari, el propietari no podrà en cap cas fer la pujada del lloguer. 

 

2. Quina quantitat es pot apujar el lloguer?

Si al contracte està indicat que el preu del lloguer augmentarà anualment amb l’IPC general, es farà l’actualització de la renda al mes següent al qual es notifiqui l’augment al llogater, i es prendrà com a referència l’IPC interanual de la data de l’anunci. Com que aquesta quantitat és variable, l’inquilí pot demanar al propietari una certificació que reflecteixi l’IPC de l’any, i la pujada del lloguer no podrà excedir mai aquesta xifra. 

Si, pel contrari, al contracte no hi ha cap dada especificada, segons la LAU es farà servir com a referència l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC), que segons les darreres dades publicades per l’INE està a l’1,95 %, i que en tot cas, per llei, no pot superar mai el 2%. 

 

3. Es pot negociar l’augment del lloguer?

És important tenir en compte que sempre pot haver-hi lloc a la negociació i que la flexibilitat pot ser un avantatge per arribar a un acord satisfactori per a les dues parts. La cessió mútua pot impedir molts maldecaps, com evitar que el propietari perdi un inquilí de confiança i també els ingressos del temps que l’immoble estigui buit, o que el llogater acabi marxant d’un pis on hi està a gust. 

 

4. L’inquilí pot refusar l’augment del lloguer?

Potser hi ha inquilins als quals l’increment en el pagament de la renda els pot semblar excessiu. Tot i així, el propietari d’un immoble té tot el dret a apujar la renda del lloguer del seu habitatge si ho fa d’acord amb els supòsits legals, i no ha d’acceptar cap rebaixa que li sembli desproporcionada. En aquest cas, si la negociació no funciona, el llogater no tindrà més remei que marxar, tot avisant obligatòriament al propietari en temps i forma. 

A Medilloguem t’assessorem en la gestió del lloguer del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

 

Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el numº 10929.