Quins són els deures del propietari d’un pis de lloguer?

Medilloguem

29 nov. 2021

Des de Medilloguem us expliquem quins són els principals deures que tenen els propietaris d’un pis en lloguer. 

1. Garantir l’habitabilitat

Aquesta és una norma bàsica, però no està de més recordar-la: l’immoble ha de disposar de totes les condicions mínimes d’habitabilitat, seguretat i higiene requerides. Aquestes condicions han de ser garantides pel propietari al llarg de tota la durada del contracte.  

2. Reparacions i obres

El propietari ha de fer les reparacions necessàries de caràcter urgent que comprometin aquesta habitabilitat. Si no ho fa, n’ha de pagar el cost al llogater, a no ser que hagin estat danys que s’hagin produït per causa del propi inquilí. D’altra banda, el propietari també ha de permetre i abonar les obres d'adaptabilitat a l'interior de l'habitatge si les persones que hi viuen de manera permanent tenen alguna discapacitat o més de 70 anys.

3. El contracte 

El propietari ha d’estar ben assessorat a l’hora de fer la signatura del contracte, ja que, un cop acordat, és obligatori que en compleixi totes les clàusules, sota pena d’anul·lació per part del llogater. 

4. La fiança

La fiança és un dipòsit en metàl·lic que l’inquilí d’un habitatge ha d’abonar obligatòriament en el moment en què es formalitza el contracte de lloguer per tal d’assegurar al propietari de l’immoble que el llogater complirà el contracte d’arrendament. Ara bé, és obligació del propietari de l’habitatge registrar i dipositar aquesta fiança a l’Institut Català del Sòl (INCASOL) en un termini màxim de dos mesos a partir de la data de la signatura del contracte de lloguer. En cas contrari, l’INCASOL pot sancionar al propietari. 

També és obligatori el retorn de la fiança a llogater al final del contracte, si l’immoble es troba en bon estat i sense deutes dels subministraments. El termini per a aquesta devolució és d’un mes. Per saber què és i per a què serveix la fiança, llegeix aquest article. 

5. Certificats energètics

El propietari està obligat a aportar el certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta energètica abans de la signatura del contracte. 

6. Pujada del lloguer

El propietari té dret a augmentar la renda d’acord amb el que s’hagi especificat al contracte en el moment de la seva signatura, però ho haurà de comunicar obligatòriament un mes abans de que aquest augment tingui lloc. Així mateix, el propietari pot elevar la renda per obres de millora fetes a l’immoble, però ha de justificar obligatòriament aquestes despeses amb rebuts, factures d’obra, etc. 

7. Obligacions fiscals i d’altres

El propietari té una sèrie d’obligacions fiscals, i ha de declarar a la renda anual (IRPF) els ingressos i despeses que se’n deriven del lloguer de l’immoble, així com pagar l’IBI. També està obligat a tenir una assegurança de Responsabilitat Civil del continent de l’habitatge (per exemple en cas d’incendi de l’immoble o edifici) i per poder fer front a aquells desperfectes que presenti l’habitage sempre i quan no hagin sigut ocasionats pels inquilins

 

Podeu veure també els drets dels propietaris d’un pis de lloguer en aquest article

 

A Medilloguem t’assessorem en la gestió del lloguer del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

Si estàs interessat a llogar un immoble, tant com a llogater o com a propietari, truca’ns al 93 567 88 19 o omple el formulari i et donarem resposta.

 

Legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el numº 10929.