Quins són els drets de l’inquilí d’un pis de lloguer?

Medilloguem

22 des. 2021

Des de Medilloguem us expliquem quins són els principals drets que té l’inquilí d’un pis de lloguer.

1. Verificar la propietat

El llogater té dret a verificar que qui li lloga l'habitatge n'és realment el propietari, cosa que pot advertir adreçant-se al Registre de la Propietat. També pot comprovar que la persona que actua en nom del propietari té poders notarials suficients per fer-ho. 

 

2. Comprovar el bon estat de l’immoble

Abans de llogar un pis, és un dret de l’inquilí fer-hi una revisió a fons i verificar que l'immoble respon a les seves necessitats. Cal que es fixi en factors com la il·luminació natural, la contaminació acústica, la protecció tèrmica i la netedat de l'ambient, que són elements determinants per al confort d'una llar.

Pel que fa a pisos moblats, el llogater té dret a comprovar que la rentadora, la nevera, la cuina i l'escalfador o caldera funcionen. És important que revisi també les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat; i en edificis antics, verificar la pressió de l'aigua al bany. 

 

3. Fer-ne un ús pacífic i privat

El llogater d’un pis té dret a l'ús pacífic de l'habitatge, i el propietari no pot pertorbar aquest ús. També té dret a la privacitat: des del lliurament de les claus, el propietari no pot en cap cas entrar sense permís. L’inquilí té ple dret de canviar el pany del pis de lloguer. 

 

4. Reparar els danys

L’inquilí d’un pis de lloguer té dret a que l'habitatge sigui habitable al llarg del temps del contracte i, per tant, té dret a què el propietari repari els danys que s’hagin produït fortuïtament o degut al pas del temps, és a dir, que no siguin responsabilitat de l’ús del llogater. Si aquestes reparacions són necessàries o de conservació i tenen caràcter urgent, el propi inquilí té dret a fer-les, amb avís previ. Després el propietari pot restar-ne l'import del lloguer. 

 

5. Fer obres

El llogater d’un immoble té dret a fer obres de millora que no modifiquin la configuració de l'habitatge, sempre amb el consentiment del propietari.

 

6. Pagar la renda mensualment

El llogater té dret a pagar mensualment la seva renda de lloguer, és a dir, que el propietari no li pot exigir el pagament anticipat de més d'una mensualitat. 

 

7. Justificació dels rebuts

L’inquilí té dret a rebre el justificant per escrit dels rebuts que facin referència a la renda mensual i que acreditin tots i cadascun dels conceptes pels quals el llogater està pagant. 

 

8. Decidir la durada del contracte

Any a any, durant cinc anys, el llogater té el dret de prorrogar el contracte de lloguer. Entre els drets de l’inquilí també hi la possibilitat de deixar l’habitatge un cop hagin transcorreguts un mínim de sis mesos de contracte, sempre i quan avisi en temps i forma. 

 

9. Recuperar la fiança 

Sempre i quan no hagi causat desperfectes a l'immoble, el llogater té dret a recuperar dins del termini d’un mes la fiança que diposita a l’inici del contracte com a garantia que l’habitatge li serà retornat al propietari en bones condicions. Si el propietari es nega a retornar la fiança, el llogater té dret a exigir que li expliqui els motius i que els acrediti. Per saber més sobre què és i per a què serveix la fiança, llegeix aquest article.

A Medilloguem t’assessorem en la gestió del lloguer del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

Si estàs interessat a llogar un immoble, tant com a llogater o com a propietari, truca’ns al 93 567 88 19 o omple el formulari i et donarem resposta.

 

Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL·LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el num 10929.