Què és i per a què serveix la fiança en un contracte de lloguer

Medilloguem

27 set. 2021

Tant si anem a viure a un pis de lloguer sent inquilins com si posem el nostre habitatge en lloguer com a propietaris, hi ha un seguit de tràmits i obligacions que hem de seguir. Un dels requisits imprescindibles als quals s’ha de fer front quan es lloga un immoble és fer efectiva una fiança. Ara bé, què és i per a què serveix aquesta fiança? Quina és el seu import? És el mateix una fiança que un dipòsit? En mans de qui queda? Què s’ha de fer per recuperar-la? Aquí t’ho expliquem.

1. Què és i per a què serveix la fiança?

La fiança és un dipòsit que l’inquilí d’un habitatge ha d’abonar obligatòriament en el moment en què es formalitza el contracte de lloguer. La seva funció és assegurar al propietari de l’immoble que el llogater complirà el contracte d’arrendament.

2. Quina és la quantitat de la fiança?

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) determina que l’import de la fiança equival a una mensualitat de la renda fixada en el contracte, és a dir, un mes de lloguer, en contractes de lloguer de vivenda, i de dos mesos en contractes de lloguer diferents de la vivenda. Segons la LAU, la fiança no es pot actualitzar durant els cinc primers anys de lloguer. Passat aquest període, si s’actualitza la renda, el propietari també pot exigir l’actualització de la fiança. 

Tot i així, hi ha propietaris que consideren que un mes és una quantitat insuficient davant qualsevol problema d’impagament o d’altres que puguin sorgir, i poden demanar com a màxim dues mensualitats més o bé una “garantia addicional” o dipòsit.

3. En mans de qui queda la fiança?

La fiança no va a mans del propietari de l’habitatge, sinó que es registra i diposita en l’organisme oficial competent, que, en el cas de Catalunya, és l’Institut Català del Sòl (INCASOL). El termini per dipositar la fiança és de dos mesos a partir de la data de la signatura del contracte de lloguer, i és obligatori fer-ho. En cas contrari, l’INCASOL pot sancionar al propietari i, per la seva part, l’inquilí no pot desgravar-se el lloguer de la Declaració de la renda.

4. Quina diferència hi ha entre la fiança i el dipòsit?

Tot i que són conceptes semblants, no són exactament iguals. La fiança és un requeriment legal obligatori, i el dipòsit s’abona només si el propietari el considera necessari. Per disposició legal, la fiança d’un habitatge és l’import d’una mensualitat; el dipòsit és una quantitat pactada entre les dues parts i especificada al contracte de lloguer, que no pot ser superior a dues mensualitats. D’altra banda, la fiança es diposita en un organisme legal, com hem mencionat al punt anterior, mentre que el dipòsit va directament a mans del propietari.

5. Què s’ha de fer per recuperar la fiança?

Per tal que el llogater recuperi la seva fiança quan vol deixar l’habitatge, ha d’haver complert tres requisits: 

  • Avisar al propietari amb l’antelació legal de la decisió de no prorrogar el contracte o de desistir del contracte i d’abandonar l’immoble.
  • Retornar l’habitatge sense desperfectes. 
  • No tenir deutes ni pagaments pendents de cap mensualitat ni dels subministraments.

El propietari ha d’acreditar que el llogater ha renunciat al contracte i ha fet entrega de les claus, i ha de demanar a l’INCASOL el reemborsament de la fiança, comptant un mes des de la finalització del contracte i lliurament de les claus per tornar la fiança al llogater. Sovint, aquest organisme demora més, per la qual cosa és important que el propietari tingui disponible un fons per retornar la fiança, ja que un cop passa aquesta data, el saldo acumularà interessos legals que l’inquilí pot reclamar. 

D’altra banda, si durant aquest termini, el propietari troba cap incidència a l’immoble, pot descomptar la part proporcional de la fiança (i del dipòsit, si és el cas, segons estigui estipulat al contracte) per reparar-la. 

A Medilloguem et podem fer al més fàcil possible els tràmits relatius a la fiança legal del lloguer, entre d’altres gestions del lloguer d’un immoble, tant si estàs buscant habitatge com si vols llogar el teu pis. A Medilloguem t’assessorem en la gestió del lloguer del teu immoble, perquè som experts en el sector i tenim un bon coneixement del mercat immobiliari i dels serveis complementaris al lloguer d'una propietat. Des de Medilloguem oferim un tracte personalitzat i et proporcionem la tranquil·litat d'estar assessorat durant tot el procés.

Si estàs interessat a en llogar un immoble, tant com a llogater com a propietari, truca’ns al 93 567 88 19 o omple el formulari i et donarem resposta.

 

Legal: Medilloguem és un servei immobiliari integral especialitzat en l’assessorament del lloguer i venda d’immobles, tant per a propietaris com per a llogaters. És prestat per MEDICONSULT COL.LEGIAL SL, NIF B 66165564, domicili social Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44046, foli 139, full 445590, inscripció 1a; inscrita al Registre d’Agents Immobiliaris de la Generalitat de Catalunya amb el numº 10929.

Contacte: Passeig de la Bonanova, 47 - Planta 5; 08017 Barcelona; 93 567 88 19 – medilloguem@med.es